1ο Δημοτικό Ασπροπύργου
Ιστολόγιο Δραστηριοτήτων
Το σχολείο μας
Χάρτης
Οι διδάσκοντες
Ημέρες Ενημέρωσης
Ωράριο Λειτουργίας
Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτοι απόφοιτοι
Φωτογραφικό αρχείο
Δραστηριότητες
Σχολικές Εορτές
Μαθήματα
Πληροφορική
Εικαστικά
Γυμναστική
Μουσική
Θεατρική Αγωγή
Αγγλικά
Γλώσσα
Φιλαναγνωσία
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Διαχείριση
Για τους γονείς
Τα Παιχνίδια μας

 

1o Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση

φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα.

 

Το σχολείο έχει δημιουργήσει δικτυακό τόπο στη διεύθυνση:  1dim-asprop.att.sch.gr

 

 

Δηλώνω ότι επιτρέπω να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του σχολείου

το παιδί μου ………………………………………………………………….

που φοιτά στο τμήμα  ……. 

με την παρακάτω προϋπόθεση:

 

Προϋπόθεση:

ΔΕΝ θα αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν το παιδί μου, για παράδειγμα

το όνομα, η διεύθυνση της οικίας μας,  το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό),

τα ενδιαφέροντα,  οι επιδόσεις στο σχολείο και

οτιδήποτε απαγορεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διεύθυνση:  Λεωφόρος Δημοκρατίας 33, Ασπρόπυργος

Τηλέφωνα:  210 5572620 - 210 5572621

Email:  mail@1dim-asprop.att.sch.gr

 

Ονοματεπώνυμο  ………………. …………………………………..

&

Υπογραφή κηδεμόνα

 

 

…………….

Επιστροφή στην αρχική σελίδα