1ο Δημοτικό Ασπροπύργου
Ιστολόγιο Δραστηριοτήτων
Το σχολείο μας
Χάρτης
Οι διδάσκοντες
Ημέρες Ενημέρωσης
Ωράριο Λειτουργίας
Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτοι απόφοιτοι
Φωτογραφικό αρχείο
Δραστηριότητες
Σχολικές Εορτές
Μαθήματα
Πληροφορική
Εικαστικά
Γυμναστική
Μουσική
Θεατρική Αγωγή
Αγγλικά
Γλώσσα
Φιλαναγνωσία
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Διαχείριση
Για τους γονείς
Τα Παιχνίδια μας

 
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

        

                                 

           

             

       ΤΑΞΕΙΣ   

           

         

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

1

1

2.

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.

4

4

2

2

-

-

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8.

ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-Εικαστικά

-Μουσική

-Θεατρική Αγωγή

(4)

2

1

1

(4)

2

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(2)

1

1

-

(2)

1

1

-

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

1

1

3

3

3

3

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3

3

2

2

-

-

13.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

-

-

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

1

1

1

1

1

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

30

30

30

30


Επιστροφή στην αρχική σελίδα